Profesionální

správa PPC

Předěl
Sklik.cz logo
Yotube logo
Google Analytics logo
Google Ads logo
Meta logo

První pozice ve vyhledávání

Umístění webových stránek na prvních pozicích vyhledávání je velmi žádoucí, protože uživatelé internetu mají tendenci klikat na výsledky na první stránce, a to především na prvních pozicích. To znamená, že webové stránky umístěné na první pozici mají větší šanci na zvýšení návštěvnosti a tedy i konverzí, což může být pro podnikání výhodné.

Záložka

Klíčová slova

Termín nebo výraz, který slouží k usnadnění vyhledávání a kategorizaci témat.

Zpětné odkazy

Jsou takové odkazy, které vedou na vaší stránku z jiných webů a podporují organické pozice.

2023

+395% Šipka nahoru

Výrazný nárůst zvýšení počtu prokliků

Graf zvýšení počtu prokliků
Branding

+92,91%

Zvýšení počtu zobrazení

Graf zvýšení počtu zobrazení

Povědomí o značce

Využití PPC reklamy umožňuje značkám cíleně oslovovat svou cílovou skupinu a získávat větší povědomí o svých produktech nebo službách. Díky pokročilým nástrojům pro segmentaci a sledování výkonu reklam je možné přesně určit, kdo je příjemncem reklamního sdělení a jaké jsou výsledky kampaně.

Záložka

Marketingové strategie

Vytvoříme efektivní marketingový plán pro vaší značku.

Šipka nahoru

Meziroční nárůst konverzí

+298%

Zlepšení prodeje

Zvýšení prodejů je primárním cílem mnoha společností a PPC reklama je účinným nástrojem pro dosažení tohoto cíle. PPC reklama umožňuje značkám efektivně oslovovat svou cílovou skupinu a přitahovat relevantní návštěvníky na své webové stránky nebo online obchody.

Spokojení lidé stojící ve skladu
Konverzní poměr

+29,33% Šipka nahoru

Zvýšení konverzního poměru

Graf zvýšení konvernního průměru
Šipka

Remarketingová kampaň

Remarketing umožňuje firmám oslovit uživatele, kteří projevili zájem o jejich produkt nebo službu, ale z nějakého důvodu neuskutečnili konverzi (např. nákup).

Cílem remarketingu je tedy přilákat zpět uživatele na webovou stránku a podpořit ho v dokončení konverze. Remarketing se často používá v rámci reklamních kampaní na sociálních sítích a v Google Ads.

Jak spolupráce probíhá?

Cenové a časové odhady pro měsíční optimalizaci a správu
uvádíme pro příklad ve třech základních variantách

1

Osobní setkání či Google Meet

Společně probereme Vaše cíle a představy.

2

Tvorba analýzy a návrhy kampaní

Vytvoříme analýzu klíčových slov, konkurence, obsahu a dalších. Na základě vytvořených analýz navrhneme efektivní PPC kampaně.

3

Odsouhlasení a spouštění kampaní

Předložíme Vám vypracovaný návrh kampaní, které po odsouhlasení spustíme a budeme je pravidelně optimalizovat do předem domluveného rozsahu hodin.

4

Pravidelný měsíční reporting

Report vytvoříme přesně podle Vámi sledovaných metrik a každý měsíc Vám ho zašleme.